nha khoa vạn hạnh

Nội nha

Khi một răng bị tổn thương tủy không hồi phục (tủy viêm, chết, thối, áp xe...) để bảo tồn sự hiện diện của răng trên cung hàm thì cần điều trị tủy (còn gọi là điều trị nội nha DTNN). Điều trị nôi nha đôi khi cũng được chỉ định trong một số trường hợp theo yêu cầu của phục hình cố định.


Hình trên cho thấy răng có lỗ sâu gây nhiễm trủng tủy, cần phải DTNN.
Đây là hình ảnh một răng chết tùy gây nhiểm trùng chóp răng và vùng chẻ.

Sau khi được điểu trị nội nha ,đã có sự lành thương tốt.Việc điều trị nội nha đôi khi rất khó khăn ở những răng có nhiều ống tủy, hoặc ống tủy có hình dạng bất thường, phân nhánh ở gần chóp.


Răng nếu được điều trị nội nha tốt thì sẽ sừ dụng được lâu dài mà không xảy ra biến chứng. Khó khăn nhất vẫn là điều trị lại một răng đã được điều trị rồi nhưng thất bại, chân răng bị khoan thủng,gãy dụng cụ trong ống tủy…
Răng điều trị nội nha chưa tốt, gãy dụng cụ trong ống gần

 
Liên hệ
Nha Khoa Vạn Hạnh
Địa chỉ: 159 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM - Tel.: (84)(28)3829-5625, (84)(28)5404-1294, (84)(28)5404-1295, (84)(28)5404-1296
Email: nkvanhanh@yahoo.com

Website: nhakhoavanhanh.com.vn
Thời gian làm việc
8g-11g30 (Thứ 2 -> Thứ 7)
13g30-18g30 (Thứ 2 -> Thứ 7)
Hỗ trợ
(84)(28)3829-5625
(159 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3)
Copyright © 2013 nhakhoavanhanh.com.vn . All Rights Reserved